1 aprilie are strânsă legătură cu schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian