3-14 din boema mea: o reunire în mic la Pădureni-Giurgiu