7 noiembrie se serba pe străzi în întregul lagăr comunist răsăritean; cel puțin cei doi dictatori Gh. Gheorghiu Dej și N. Ceaușescu o respectau cu sfințenie