a patronului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil