această generație optzecistă extinsă la 30-40 de ani