aceste energii sunt aspecte ale unei singure energii fundamentale ce-şi are izvorul în Conştiinţă