Activitatea PERGAM este supusă controlului judecătoresc de COPYRO