Alexandru Căţcăuan (directorul Casei de cultură a sindicatelor Bistriţa)