Aştept să se mai aşeze apele şi să reiau aceste cazuri de atac