Atrăgeam atenţia de ieri că e cazul să mă protejez