austeritatea va atinge cele mai înalte culmi de progres