avînd ca preşedinte pe criticul literar Nicolae Oprea