blocul e la răspântia dintre cimitirul Bellu şi cimitirul evreiesc vechi