că eu sunt un Robespierre al generației optzeciste; că am deasupra capului lama unei ghilotine