care răspundea de cultură şi culte în Vrancea până la Revoluţie