care se lasă prostit (lasă că OTV-PPDD se bazează pe votul țiganilor)