cei de doi bani au fost căpătuiţi pe lângă putere cu funcţii-cheie