Cezar Ivănescu şi Mihai Ursachi sau Virgil Mazilescu