Colaborez deoarece sunt solidar cu cei din opoziție