condusă de ambasadorul UNESCO al României la Paris – Nicolae Manolescu