conştient de eşecul răspunsurilor mele la întrebările