Continui să public lista cu membrii suspendaţi ai Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti