de la înmormântarea de ieri a poetului şi prozatorului optzecist Gheorghe Ene