din prima tinerețe orice încercare de post pe termen lung m-a terminat; mă abțin să mai dau alte amănunte)