după ce mi se acordă la un moment dat o autoritate publică