editorii vor să se îmbogăţească pe seama scriitorilor