elita – atât de fracturată de opţiunile politice sau apolitice