Fănuş Neagu a fost victima ticăloşiei scriitoriceşti după Revoluţie