fiind băgată tot coada diavolului sovietic la mijloc