fiindcă opoziţia civică şi sindicală e inexistentă