fişe fiscale la trei autorităţi ale statului în fiecare lună