iar Daniel Ruzo a crezut că triada sacră se închide în Bucegi