în aceleași condiții (cu cazare la un fel de mănăstire la Maliuc