în aceste vremuri de subcultură (bine pusă la punct de televiziunile de impact şi de Internet)