în anul intrării trupelor sovietice în Cehoslovacia