În Europa (la fel de năpăstuită ca noi) se caută explicații