în măsura în care legea nr. 3/2000 nu dispune altfel