înălţarea în grad (decorarea cu ordine) a unor scriitori