încep să resimt inconştient această încărcare energetică