Ion Hobana colabora instituţional – adică era omul lor