la şedinţele Guvernului şi cele ale Parlamentului Provizoriu