lipsa de reacţie a Uniunii Europene faţă de înjosirea populaţiei României