Lucia Negoiţă era o poetă şaptezecistă la care ţineam