Luna apropiată de Pământ n-a tulburat azi umorile scriitoriceşti