Mircea Mihăieş sau H.R. Patapievici sau V. Tismăneanu