nici un debutat în cenaclurile sale nu-i cultivă amintirea