numărul la zi în format PDF al revistei lunare de cultură Însemnări ieșene (redactor-șef Alexandru Dobrescu)