Pecetea fricii s-a întipărit în sufletele noastre. Frica