Poate Tablele lui Moise s-au scris în preajma unui asemenea munte