preşedintelui Secţiei Poezie a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti